Ferieboliger 1031 Exchange

Vi bliver ofte spurgt, om skatteforpligtelsen ved salg af et feriehus kan udsættes ved hjælp af procedurerne i IRC, afsnit 1031. Svaret på dette spørgsmål kan findes i skatteproceduren 2008-16.

Den generelle regel for ALL 1031-børser er, at ejendom primært skal holdes med det formål at investere i handel eller forretning. For at bevise, at dit feriehus primært opbevares til investeringsformål og derfor kvalificerer sig til 1031, snarere end til dit personlige brug, har Internal Revenue Service (IRS) indstillet specifikke parametre, der skal følges. Dette kaldes en ”sikker havn”. Disse parametre er:

For forladte eller gamle ferieejendomme skal du have:

Ej ejendommen i mindst to år, og

I hvert af disse to år skal ejendommen have været lejet i 14 dage eller mere til en fair markedspris.

Til udskiftning eller ny ferieejendom

Ej ejendommen i mindst to år, og

I hvert af disse to år skal ejendommen have været lejet i 14 dage eller mere til en fair markedspris.

Ud over disse “sikre havnekrav” er der yderligere krav:

Din egen brug af 1031 Exchange Vacation Homes må ikke overstige 14 nætter eller 10% af de dage, der lejes pr. År, alt efter hvad der er mindre, men eksklusive tid brugt på ejendommen til reparation og vedligeholdelse. interview.

Udtrykket “safe harbour” betyder, at IRS ikke bestrider dit krav om skatteudskydelse på 1031, hvis du kan bevise disse fakta. Bevisbyrden ligger altid hos skatteyderne. Hvis du handler 1031 feriehuse og ikke kan bevise disse nøjagtige fakta, kan din 1031-handel muligvis stadig overholdes. Men det vil blive genstand for yderligere kontrol af IRS. Når du ikke opfylder “safe harbour” -testen, kan du stadig bevise investeringens hensigt med andre fakta og omstændigheder. Her er nogle af de bedste måder at bevise investeringsformål:

Lav en analyse af ejendomens investeringspotentiale, når du køber det. Markedstendenser og videresalgspotentiale er vigtige elementer i denne analyse,

Indtast dit sommerhus på din selvangivelse i henhold til din skema E,

Tag afskrivninger,

Se ejendomsindkomst,

Hold styr på din personlige brugstid og husk at tid brugt på reparation og vedligeholdelse ikke tælles som personlig brugstid,

Foretag forbedringer af ejendommen, der maksimerer dens investeringspotentiale,

Angiv ikke ejendommen i skema A for din selvangivelse.

At vise, hvorfor du solgte ejendommen på mindre end to år, giver mening fra et investeringsmæssigt synspunkt.

Husk, at når avanceret planlægning er mulig, konverterer de fleste skatteydere deres ferieejendom til personlig brug til ejendom, der primært holdes til investeringsformål i henhold til Safe Harbor-reglerne beskrevet ovenfor, inden de dannes. en bytte fra 1031. Et andet hjem kan konverteres til en investeringsejendom ved at ændre karakter ved at placere ejendommen i en lejepool, reducere personlig brug og specificere ejendommen i skema E ved rapportering. indkomst.

Ferieboliger, der opbevares i en bytte fra 1031, kan konverteres til en primærbolig, i hvilket tilfælde de kan kvalificere sig til en skattefritagelse i henhold til IRC’s artikel 121. En sekundærbolig kan konverteres til en investeringsejendom, dette hvilket ændrer karakter ved at placere ejendommen i en lejepool, reducere personlig brug og specificere ejendommen i skema E på selvangivelsen.

Alle andre udvekslingskrav i afsnit 1031 gælder for sommerhusudvekslinger.

Ved,

Steven Hickox ESQ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir